BİYOGAZ

 

Nüfus ve sanayileşmedeki hızlı  artış enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir.

Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır.

Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.
Arazi Danışmanlığı-Lisans / Ön Lisans Alımı
Çevre Hizmetleri
Harita ve İmar Hizmetleri
Fizibilite / Ön Fizibilite Hizmetleri
Enerji Bağlantı Hizmetleri
Kamulaştırma Hizmetleri
Projelendirme ve Teknoloji Danışmanlığı
İnşaat Öncesi Müşavirlik Hizmeti