Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Güneş Enerjisi

Türkiye’ de Güneş enerjisinden elektrik üretimi gün geçtikçe yaygınlaşmaya ve yatırımcıların ilgisini çekmeye başlamıştır. Dien Enerji Danışmanlığı A.Ş. olarak güneş santrallerinin süreç yönetimi ve anahtar teslimi kurulumlarını gerçekleştirmekteyiz. Off grid/ on grid küçük paket sistemlerden, lisanssız 1 MW, lisanslı projelere kadar bütün Güneş enerjisi projelerinde DİEN ENERJİ olarak yatırımcılara kaliteli ve güvenli hizmet sunmaktadır.

image

Arazi Danışmanlığı Lisans Ön Lisans Alımı
Çevre Hizmetleri
Harita ve İmar Hizmetleri
Fizibilite / Ön Fizibilite HizmetleriEnerji Bağlantı Hizmetleri

image

Kamulaştırma Hizmetleri
Projelendirme ve Teknoloji Danışmanlığı İnşaat Öncesi Müşavirlik Hizmeti İnşaat Süresi Teknik Kontrolörlük Hizmetleri

image
Image

Hizmetlerimiz

Rüzgar Enerjisi

Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Rüzgârdan enerji elde edilmesi sırasında zararlı g azların hiçbiri atmosfere salınmaz, dolayısıyla rüzgâr enerjisi temiz bir enerjidir. Rüzgâr türbinleri, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgar türbinleri tüketimi az olan yerlere de, çok olan işletmelere de sağlanabilecek en iyi çözümlerden bir tanesidir.

image

Arazi Danışmanlığı Lisans / Ön Lisans Alımı
Çevre Hizmetleri
Harita ve İmar Hizmetleri Fizibilite/Ön Fizibilite Hizmetleri Enerji Bağlantı Hizmetleri
Kamulaştırma Hizmetleri

image

Projelendirme ve Teknoloji Danışmanlığı
İnşaat Öncesi Müşavirlik Hizmeti
İnşaat Süresi Teknik Kontrolörlük Hizmetleri
ETKB Geçici Kabul İşlemleri
Karbon Danışmanlığı

Hizmetlerimiz

Biyogaz

Nüfus ve sanayileşmedeki hızlı artış enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir.
Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.
Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır.
Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

image

Arazi Danışmanlığı-Lisans / Ön Lisans Alımı
Çevre Hizmetleri
Harita ve İmar Hizmetleri
Fizibilite / Ön Fizibilite Hizmetleri

image

Enerji Bağlantı Hizmetleri
Kamulaştırma Hizmetleri
Projelendirme ve Teknoloji Danışmanlığı
İnşaat Öncesi Müşavirlik Hizmeti

image
image

Büyük Şi̇şmanlar Bi̇yogaz Santrali̇
Bekmezci̇ Bi̇yogaz Santrali̇
Suluova Bi̇yogaz Santrali̇
Vesmec Kirk-kab 1 Çöp Bi̇yogaz Santrali̇

Image

Hizmetlerimiz

Hidro Elektrik

Akan suyun gücünü kullanarak elektrik üretimi gerçekleştiren santralleri hidroelektrik santraller olarak adlandırmaktayız.
Dien Enerji olarak hidroelektrik santraller için verilen hizmetler;

image

Arazi Danışmanlığı Lisans / Ön Lisans Alımı
Çevre Hizmetleri
Harita ve İmar Hizmetleri Fizibilite/Ön Fizibilite Hizmetleri Enerji Bağlantı Hizmetleri
Kamulaştırma Hizmetleri

image

Projelendirme ve Teknoloji Danışmanlığı
İnşaat Öncesi Müşavirlik Hizmeti
İnşaat Süresi Teknik Kontrolörlük Hizmetleri
ETKB Geçici Kabul İşlemleri
Karbon Danışmanlığı

Enerji Piyasası

ENERJİ PİYASASI OPERASYONEL HİZMETLER

Lisanslı Elektrik Üretim Santralleri Epiaş Üretim Girişleri Takibi ve Organizasyonu

Üretim- Tüketim Raporlaması ve Denge Grubu İşlemleri

Teiaş ve YTBS Üretim Koordinasyonu

EPDK Ön Lisans – Lisans ve Tadil İşlemleri Hizmeti

ETBK Kabul ve Proje İşlemleri